Nikko Toshogu Shrine

  เมืองนิกโก เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวแห่งภูมิภาคคันโตะที่ส่วยงามมาก เมื่อปี ค.ศ. 1999 ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกซึ่งเป็นสถานที่ที่ล้อมรอบไปด้วยธรรมชาติและสถาปัตยกรรมทางศาสนา นับเป็นเมืองที่น่าเที่ยวที่สุดเมืองหนึ่งของญี่ปุ่น อีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของสถาปัตยกรรมทางวัฒนธรรมที่มีผลงานการแกะสลักอย่างมีชีวิตชีวาของช่างฝีมือเยี่ยมแห่งยุคเอโดะ และเชื่อกันว่าเป็นที่ประทับของเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ผู้คุ้มครองภูมิภาคคันโตะอีกด้วย นั่นก็คือ ศาลเจ้าโทโชกุ (Toshogu Shrine) โบราณสถานอันศักดิ์สิทธิ์แห่งเมืองนิกโก ทางเดินสู่ศาลเจ้าโทโชกุอยู่ภายใต้หมู่ต้นสนเก่าแก่ที่ยืนตันสูงใหญ่ปกคลุมไปทั่ว จะพบกับ วัดรินโนจิ (Rinnoji) วัดเก่าแก่อายุกว่า 1,200 ปีที่ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 766 แล้วได้รับการบูรณะมาตั้งแต่ ยุคคามาคุระ (Kamakura) ราวคริสต์ศตวรรษที่ 12-14 จนกระทั่งถึงยุคเอโดะ เป็น วัดประจำตระกูลโชกุนโทขุกาวา (Tokugawa) ในคริสต์ศตวรรษที่ 16 ก็ได้กลายเป็นศูนย์กลางศาสนาพุทธที่สำคัญแห่งภูมิภาคคันโตะ ภายในเป็นที่ประดิษฐานของ เจ้าแม่กวนอิมพันมือ พระพุทธรูปไม้แกะสลักปิดทองที่เป็นที่เคารพของชาวเมืองนิกโก ขอบคุณบทความจาก Drivemate เช่ารถน่าน ราคาถูก จากนั้นก็เข้าสู่ ศาลเจ้าโทโชกุ เป็นศาลเจ้าชินโตที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้แก่ โชกุนโทขุกาวา อิเอะยะสุ (Tokugawa leyasu) โชกุนคนแรกของตระกูลโทขุกาวาในยุคสมัยเอโดะ สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1617 หลังจากการล่วงลับของ […]

Uses of Cardboard Boxes in Gift Wrapping

Wrapping gifts is gaining its own interest especially in the festive season. Nowadays, along with the worth of present, its packaging also has become important and fashionable. Hence many companies are coming up with new and innovative ideas in packaging. You can use different cardboard boxes, paper materials and different other colourful products for packing. […]

Online Betting With Blue Square, an Appraisal of the Website and Promotions Available

Blue Square is part of the Rank Group, which also operates the well known Mecca Bingo and Grosvenor Casino groups. Rank previously had interest in a number of big names in the leisure industry, including Pinewood Studios, Odeon Cinemas, Butlins, Warner and Haven Holidays, but has now sold these off to concentrate on its gaming […]

Steps To Choose The Best Liquidator For Your Business

Losing business market or facing financial difficulties can lead to liquidation of a company as a way of reducing losses. With voluntary liquidation, it could be easy to distribute what remains, but this process might not be as easy for forceful liquidation and a professional liquidator comes in handy to help ease it out for […]

Tips Menang  Poker Pulsa Terbaru Paling Seru

Tips untuk memenangkan poker pulsa akan kalian dapatkan dengan mudah berikut ini.Poker sendiri merupakan permainan yang banyak diminati hingga saat ini. bermain poker juga membawa kepuasan tersendiri bagi pemainnya sehingga permainan ini mampu membuat para pemainnya ingin terus memainkannya.Permainan poker semakin berkembang dan memudahkan para player game ini untuk bermain. Dan pada permainan ini tentu […]